Behandeling – Tandartspraktijk Van Rens – Mook

Behandeling

Maximale zorg en aandacht

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

U kunt bij ons terecht voor algemene  tandheelkunde, zoals tandsteen verwijderen, vullingen, wortelkanaalbehandelingen, het verwijderen van tanden of kiezen, het maken van kronen of bruggen, maar ook voor cosmetische tandheelkunde zoals composietschildjes of bleken van tanden. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het plaatsen van tandheelkundige implantaten, het maken van klikgebitten en uitgebreide restauratieve behandelingen middels composiet en/of  kroon- en brugwerk .

Onze specialisaties zijn:

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheidbrochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 150 euro en op verzoek van de patiënt. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 14 werkdag(en).

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Mondhygiëne / Kaakchirurgie / Orthodontische behandeling .

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

 

 

Specialist in mondgezondheid

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk?

Neem contact met ons op